dimecres, 21 de maig del 2008

Música de poetes

Enllaç a una interessant pàgina feta per la UOC on trobareu musicats uns quants dels poemes de l'antologia que estem treballant.

http://www.musicadepoetes.cat

dimecres, 14 de maig del 2008

Unitat 17 - Literatura del segle XIX (I) - Qüestionaris

· El context històric: el segle XIX (pàg. 282 del llibre de text)

1. Per què considerem que la Revolució Industrial va transformar radicalment la societat europea?

2. En què consistien els règims constitucionals del segle XIX? Quins inconvenients tenien?

3. A més dels règims constitucionals, quin és l'altre gran fenomen polític del segle XIX? Posa'n exemples.


· El context literari: Romanticisme i Realisme (pàg. 283 del llibre de text)

4. Fes un esquema d'idees de l'apartat "El Romanticisme".

5. En què consistia el Realisme?


· La Renaixença (pàg. 284 del llibre de text)


6. Què és la Renaixença? Quina relació té amb el Romanticisme?

7. Quin fet es considera l'inici de la Renaixença?

8. Quin dels reptes plantejats per Joaquim Rubió i Ors s'aconsegueix l'any 1859?

9. Explica la situació de diglòssia que afectava la llengua catalana en el segle XIX. Com s'intenta corregir aquesta situació durant la Renaixença?


· Els Jocs Florals (pàg. 285 del llibre de text)


10. Origen històric. Premis.