dijous, 24 de gener del 2008

Tirant lo Blanc: lectura i activitats (III)

CAPÍTOL CLXXXIX

- Anàlisi de l'estructura del capítol (divisió en parts).
- Comenta aquesta frase en relació amb el contingut d'aquest capítol: "La dona és l'estímul de l'activitat cavalleresca".
- Analitza els elements sensuals o eròtics de l'episodi de Tirant a la cambra de Carmesina.
- Explica el sentit d'aquesta frase que trobem al començament de la pàgina 202: "Però més alegria va tenir quan va pensar que els ambaixadors encara no havien marxat".


CAPÍTOL CCXXXI

- Quina funció té Plaerdemavida en l’escena del bany? Hi ha ambigüitat en la seva conducta?
- Què diu la Princesa que faria si una nit es trobés Tirant al llit?
- Quins elements de l’escena creen l’atmosfera eròtica?
- Per què la Viuda Reposada, en l’episodi del bany, sembla un diable? Creus que és significatiu que precisament sembli un diable, i no una altra cosa?
- Què opines del ressopó que fa la Princesa?
- Per què Plaerdemavida diu que "no hi ha cap home al món que, tot i ser valent quan es tracta de lluitar, no tremoli de por davant de les dones"? Quan ho diu?


CAPÍTOL CCXXXIII

- Fes un dibuix senzill en què es representi com estan col•locats Tirant, la Princesa i Plaerdemavida al llit.
- Com reacciona Carmesina quan sent unes mans que la toquen?
- Per què la Princesa diu a Plaerdemavida: "T’has tornat boja que vols provar el que va contra la teva natura?"
- Les escenes de llit continuen essent explicades utilitzant terminologia militar. Busca’n un exemple a la pàgina 216.
- Per què crida la Viuda Reposada?
- Analitza els trets humorístics de l'episodi de la rata.
- Com és que Tirant es trenca la cama?

dijous, 10 de gener del 2008

Tirant lo Blanc: lectura i activitats (II)

CAPÍTOLS XCVIII-XCIX

Capítol XCVIII
- Per què els genovesos volen conquerir l’illa de Rodes?
- Com aconsegueixen els genovesos que el habitants de l’illa de Rodes no sospitin en veure arribar les seves naus?
- Quin dia decideixen els genovesos prendre la ciutat? Per què?
- Comenta l’episodi de la Dama de Rodes. Quina és la moral de la Dama? En aquest sentit, contrasta la descripció que se’n fa a la pàgina 110 i la manera com actua després. Per altra banda, quina és la moral del seus amants? Finalment, i havent analitzat els aspectes anteriors, en quins moments creus que Martorell es mostra irònic?
- Quin paper juga la Dama de Rodes en els fets que s’expliquen en aquest capítol?

Capítol XCIX
- Com els homes del mestre de Rodes vencen els genovesos?
- Fixa’t que des de l’últim paràgraf de la pàgina 108 (capítol anterior) fins el final de la pàgina 120 trobem el relat que fan els dos cavallers de la cort del rei de França que han arribat davant el duc de Bretanya i Tirant lo Blanc. Resumeix en dues línies quines són les notícies que porten aquests dos cavallers.

CAPÍTOL CXVIII

- Fixa’t en el joc entre aparença i realitat que trobem en aquest capítol. Concretament, en un parell d’ocasions el que Tirant diu no és el que sembla a primera vista. Busca aquests fragments del text i explica’ls.


CAPÍTOLS CXXVI-CXXVII

- Exercicis 31 i 32 de la pàgina 275.