dimecres, 19 de desembre del 2007

Tirant lo Blanc: lectura i activitats (I)

CAPÍTOLS X-XII

Capítol X
- Resumeix en dues línies la resposta que l’ermità dóna al rei en el llarg primer paràgraf del capítol X (pàg. 52).
- Quin és el primer consell que l’ermità dóna al rei d’Anglaterra?
- Quines són les característiques de les magranes incendiàries? On va aprendre Guillem de Varoic a construir-ne?

Capítol XI
- Per què està enutjada, la comtessa?

Capítol XII
- Resum del capítol (5 línies).

CAPÍTOLS XXVIII-XXXII

Capítol XXVIII
- Quin és, en realitat, el llibre que llegeix l’ermità? Per què Martorell li canvia el títol?
- Anàlisi de l’espai: creus que el podem considerar com un “locus amoenus”?

Capítol XXIX
- Com explica Tirant lo Blanc el motiu del seu nom?
- Quina qualitat de la filla del rei de França destaca Tirant?
- Amb quina intenció es dirigeix Tirant a Londres?

Capítols XXX i XXXI
- Què demana Tirant a l’ermità en aquests dos capítols?

Capítol XXXII
- Segons el que llegim en aquest capítol, com i per què s’originà la cavalleria? Què és, un cavaller? Per què rep aquest nom?
- Segons l’ermità, el cavaller és una persona de més alt llinatge que les altres?

CAPÍTOLS LX-LXVII


- Quin és el paper que fa el fermall d’Agnés de Berri en aquest episodi? Es pot considerar una penyora eròtica?
- Per què Tirant demana consell a un rei d’armes? Quin consell li dóna? En quin cas Tirant seria culpable?
- Qui és Jerusalem? Per què no pot ser el jutge del combat entre Tirant i el senyor de les Vilesermes?
- Quines seran les condicions del combat? Qui les decideix? Per què?
- Què ens indica, al llarg del capítol LXV, que el combat entre Tirant i el senyor de les Vilesermes és un combat secret?
- Breu resum dels capítols LXVI i LXVII.

CAPÍTOL LXXXV

- Exercicis 24 i 25 de la pàgina 274.

Suècia

dilluns, 3 de desembre del 2007

Estudi introductori: activitats (I)

Llegeix l’estudi introductori i fes els següents exercicis. Evita copiar frases del text: llegeix una pregunta, després llegeix l’apartat de la introducció corresponent i comprèn el que s’hi explica, i finalment respon la pregunta sense copiar, insisteixo, frases del text.


1r paràgraf (pàgs. 6-7)

1. Quines són les dues visions del mateix univers, contraposades i alhora complementàries, que presenta la novel·la?

2. Per què Tirant lo Blanc és una novel·la important?


Orígens de la novel·la de cavalleries (pàgs. 8-10)

3. Quins són els primers precedents de la novel·la en llengua romànica?

4. En què consisteix l’anomenada “matèria de Bretanya”?

5. Qui és Chrétien de Troyes? Què aporta de nou a la novel·lística europea?

6. Els cavallers errants de les novel·les de Chrétien de Troyes són un fidel reflex dels cavallers reals?

7. Totes aquestes primeres novel·les, eren escrites en prosa?


L’estament cavalleresc (pàgs. 10-13)


8. Per quines raons afirmava Francesc Eiximenis que un notable ciutadà era millor que un cavaller?

9. “La realitat, en definitiva, va imitar la literatura a la Baixa Edat Mitjana”. Explica a què ens referim amb aquesta expressió i posa’n algun exemple.

10. Quines utilitats tenien per als cavallers els espectacles militars i esportius?

11. Amb tota la informació que ens dóna aquest apartat, fes una classificació, en forma de taula, dels diferents tipus de combat medievals.


Novel·les cavalleresques i llibres de cavalleries (pàgs. 14-15)


12. Elabora una taula per explicar la diferència entre les novel·les cavalleresques i els llibres de cavalleries.


La vida literària a la València del segle XV (pàgs. 15-16)

13. Per què, durant el segle XV, el regne de València es converteix en el centre de la Corona d’Aragó?

14. Per què s’ha considerat el segle XV el “Segle d’Or de la literatura catalana”?


Anàlisi de "Tirant lo Blanc"


Biografia de Joanot Martorell (pàgs. 16-18)

15. Creus que la vida de Martorell és la d’un cavaller bregós? Justifica la resposta.


Autoria i datació de la novel·la (pàgs. 18-21)


16. Quins dubtes ha plantejat, al llarg dels anys, l’autoria de la novel·la? Quin és l’estat actual de la qüestió?

Fortuna editorial i versions de la novel·la (pàgs. 21-24)

17. Posa uns quants exemples de l’èxit de Tirant lo Blanc.

Tirant lo Blanc: estudi introductori

Per als qui teniu una edició del Tirant que no és la de Proa, aquí teniu l'estudi introductori que hem de treballar.