divendres, 19 d’octubre de 2007

La llengua catalana al nou Estatut

En el següent enllaç trobareu tot els fragments del nou Estatut relatius a les llengües pròpies i oficials i als drets lingüístics:

http://www6.gencat.net/llengcat/legis/estatut.htm