dijous, 17 d’abril de 2008

Antologia de la poesia catalana: exercicis (4)

Bonaventura Carles Aribau, "La pàtria"

- Exercici 1 de la pàgina 290 del llibre de text.

- Analitza els recursos retòrics de la primera estrofa del poema.

- Tot i que el poema és un elogi del català, Aribau no escriu ni un sol cop aquest nom. Quin terme utilitza com a sinònim de "llengua catalana"? Per què?