dijous, 10 de gener de 2008

Tirant lo Blanc: lectura i activitats (II)

CAPÍTOLS XCVIII-XCIX

Capítol XCVIII
- Per què els genovesos volen conquerir l’illa de Rodes?
- Com aconsegueixen els genovesos que el habitants de l’illa de Rodes no sospitin en veure arribar les seves naus?
- Quin dia decideixen els genovesos prendre la ciutat? Per què?
- Comenta l’episodi de la Dama de Rodes. Quina és la moral de la Dama? En aquest sentit, contrasta la descripció que se’n fa a la pàgina 110 i la manera com actua després. Per altra banda, quina és la moral del seus amants? Finalment, i havent analitzat els aspectes anteriors, en quins moments creus que Martorell es mostra irònic?
- Quin paper juga la Dama de Rodes en els fets que s’expliquen en aquest capítol?

Capítol XCIX
- Com els homes del mestre de Rodes vencen els genovesos?
- Fixa’t que des de l’últim paràgraf de la pàgina 108 (capítol anterior) fins el final de la pàgina 120 trobem el relat que fan els dos cavallers de la cort del rei de França que han arribat davant el duc de Bretanya i Tirant lo Blanc. Resumeix en dues línies quines són les notícies que porten aquests dos cavallers.

CAPÍTOL CXVIII

- Fixa’t en el joc entre aparença i realitat que trobem en aquest capítol. Concretament, en un parell d’ocasions el que Tirant diu no és el que sembla a primera vista. Busca aquests fragments del text i explica’ls.


CAPÍTOLS CXXVI-CXXVII

- Exercicis 31 i 32 de la pàgina 275.

2 comentaris:

marc Sadurní ha dit...

Toni, estic confós, no entenc que ens demanes a la segona pregunta del capítol XCIX.

Espero que contestis!


MArk

toni ha dit...

Al final de la pàgina 108 veiem que arriben dos cavallers de la cort del rei de França davant el duc de Bretanya i Tirant. Tot el que llegim des d'aquí fins a la pàgina 120 és el que aquests dos cavallers expliquen que ha succeït a l'illa de Rodes. El que cal fer en aquest exercici és resumir en dues línies què és, en síntesi, el que expliquen aquests dos cavallers i, per tant, el motiu de la seva presència davant del duc de Bretanya.