dijous, 24 de gener de 2008

Tirant lo Blanc: lectura i activitats (III)

CAPÍTOL CLXXXIX

- Anàlisi de l'estructura del capítol (divisió en parts).
- Comenta aquesta frase en relació amb el contingut d'aquest capítol: "La dona és l'estímul de l'activitat cavalleresca".
- Analitza els elements sensuals o eròtics de l'episodi de Tirant a la cambra de Carmesina.
- Explica el sentit d'aquesta frase que trobem al començament de la pàgina 202: "Però més alegria va tenir quan va pensar que els ambaixadors encara no havien marxat".


CAPÍTOL CCXXXI

- Quina funció té Plaerdemavida en l’escena del bany? Hi ha ambigüitat en la seva conducta?
- Què diu la Princesa que faria si una nit es trobés Tirant al llit?
- Quins elements de l’escena creen l’atmosfera eròtica?
- Per què la Viuda Reposada, en l’episodi del bany, sembla un diable? Creus que és significatiu que precisament sembli un diable, i no una altra cosa?
- Què opines del ressopó que fa la Princesa?
- Per què Plaerdemavida diu que "no hi ha cap home al món que, tot i ser valent quan es tracta de lluitar, no tremoli de por davant de les dones"? Quan ho diu?


CAPÍTOL CCXXXIII

- Fes un dibuix senzill en què es representi com estan col•locats Tirant, la Princesa i Plaerdemavida al llit.
- Com reacciona Carmesina quan sent unes mans que la toquen?
- Per què la Princesa diu a Plaerdemavida: "T’has tornat boja que vols provar el que va contra la teva natura?"
- Les escenes de llit continuen essent explicades utilitzant terminologia militar. Busca’n un exemple a la pàgina 216.
- Per què crida la Viuda Reposada?
- Analitza els trets humorístics de l'episodi de la rata.
- Com és que Tirant es trenca la cama?