dilluns, 3 de març de 2008

Dialectes: exercici 1

Analitza els trets del balear presents en aquesta cançó:

6 comentaris:

guillem ha dit...

FONÈTICA: podem observar com les "e" es pornuncien de forma àtona encara que estiguin en síl.laba tònica (ex: "estrella" al segon 18 pronúncia la "e" de la síl.laba tònica neutre), també podem observar que les "o" en síl.laba àtona les pronuncien com a "o" i no com a "u" (ex:"pistatxo" al minut 1 amb 20 segons, pronuncia la última "o" com a "o" i no com a "u"encara que està en síl.laba) àtona,pronuncia les consonants de final de paraula que en català occidental el.lidiríem ( ex: damunt minut 1 amb 34 segons pronuncia la "t" de final de paraula).
MORFOLOGIA: observem com en la primera persona del singular del present d'indicatiu no es pronuncia la terminació ( ex: temo minut 2 amb 14 segons pronuncia "tem" i el.lideix l'última "o"), també podem observar com s'utilitzen les formes plenes dels pronoms "me" "te" "se" ( ex: "se desmonta", minut 1 amb 1 segon, enlloc de "es desmonta") podem observar l'utilització generalitzada de l'article salat "es" "sa" "ses" enlloc de "el" "la" "els" "les".
LÈXIC: podem trobar molts mots que no existeixen al català occidental però és difícil de saber exactament quins són ja que no temim la lletra de la cançó.

De tot això podem observar que el català balear és molt diferent de l'occidental.

Guillem Rojas

toni ha dit...

Bé, Guillem!
Sobre la pronunciació de les os: si et mires el vídeo de dialectes catalans veuràs que a la major part de Mallorca (d'on són els Antònia Font), excepte Sóller, no es pronuncia "u" la lletra "o" en posició àtona, tret habitual en la resta del català oriental.
Sobre la pronunciació de la "t" final de "damunt": vols dir que és en el català occidental que aquesta "t" emmudeix?
Sobre la terminació verbal: estàs segur que la cançó diu "tem"?
I si no tens la lletra de la cançó, busca-la!

A veure qui s'anima a completar el comentari d'aquesta cançó amb les correccions que calgui i més exemples!

roser ha dit...

En aquesta cançó del Balear podem trobar els trets característics següents:
L'artícle salat.
El verb en primera persona del singular s'elimina la vocal.
La vocal feble dels diftong s'elimina i no es pronuncia.
Les vocals (e) i (a) sonen neutre.
Roser Vives Mas

toni ha dit...

Roser: dius que la vocal feble dels diftongs s'elimina i no es pronuncia. Posa'n un exemple!

Toni Hernàndez

ainara17 ha dit...

La primera person adel singular del present d'indicatiu, no es pronncia.
utilitza molts pronoms, com; "se", "me", "te".
les "e" es pronuncien en forma àtona.

És català Balear.

Ainara,
1r Bat A.

toni ha dit...

Ainara: com que la primera persona del singular del present d'indicatiu no es pronuncia? Només faltaria!