dimecres, 5 de març de 2008

Dialectes: exercici 7

Un poema de Vicent Andrés Estellés recitat, amb acompanyament musical, pel gran Ovidi Montllor. Assenyala els trets característics del valencià que s'hi observen.


9 comentaris:

jennifer ha dit...

Toni no puc escriure accents perque no funciona be el teclat.

Fonetica: pronunciacio de r final per exemple: Bécquer,ser.
negligentment->pronunciacio de nt final

Vocals : les es es redueixen a e tancada EX: nosaltres,salvatge,coses,etc.
les os es redueixen a o tonica EX:nosaltres, tocadiscos,allo,etc.
Pronunciacio de -ix-: aixo
Morfologia:peço(peco),Faça(fer)

Yolanda ha dit...

Aquest poema de Vicent Andrés Estellés recitat, amb acompanyament musical, pel gran Ovidi Monitor té diversos trets característics comparant-lo amb el català o millor dit el central. Aquest son els que m’han cridat més l’atenció:

- En la fonètica:
- La “a” i la “u” es mantenen
- Les “es” es redueixen a “e” tancada, com per exemple, coses i nosaltres.
- Les “os” es redueixen a “o” tancada,com per exemple, dos i tocadiscos.
- La pronunciació de la “-ix-“ amb la “i”, com per exemple, això.
- La pronunciació de la “r” final,com per exemple,amor
- La pronunciació de les dues consonants en els mots acabats en “-nt”, com per exemple, complement i estenent.

- En la morfologia:
- Podem observar que la terminació de la primera persona del singular del present d’indicatiu és “e” o res segons la conjugació,com per exemple, recorde.

- En el lèxic:
- Observem mots en valencià diferents del central(català), com per exemple, peço (mugró), car (ja que), besos (petons), entre altres.


Sóc la Ivette Agell de 1er Bat A. T'escric el comentari des de la compte de la Yolanda perquè des de la meva no hem deixa.

toni ha dit...

Jenni, Ivette: molt bé.
Una observació: quan parlem de vocals, hem de distingir les tòniques de les àtones. En tots els exemples que poseu us esteu referint a vocals en posició àtona. Que quedi clar!

Toni Hernàndez

lexet ha dit...

Hola, primer de tot dir que soc la Ainara Sanchez, de 1er de Bat A, ja que no se perque no podia publicar comentaris amb el meu usuari.

Aquest poema, té molts trets característics, com per exemple:

-La pronunciació de "e" tancada, com; nosaltres.

-La pronunciació de la "r" final, com; amor.

-La "o" tancada, com; rebolcons.
-La pronunciació de "nt", com; estenent.

I en quant a morfologia,per exemple; "faça" que al català central seria "fer".
Per que es un poema que s'ha d'escoltar de ovidi

toni ha dit...

Ainara: compte amb les faltes d'ortografia! En el primer paràgraf que has escrit n'hi ha quatre, i en l'última frase quatre més! Corregeix-les!

Observacions:
- les es i os de què parles són en posició àtona. Que quedi clar!
- "faça" és una forma de present de subjuntiu. Equival al "faci" del català central.

Toni Hernàndez

Marc Perez ha dit...

Aquest poema està escrit en Valencà.

- Morfologia: Podem observar que la terminació de la primera persona del singular del present d’indicatiu és "e" o "Ø" per exemple: recorde.

- Fonètica: Pronunciació de la "r" final com per exemple: amor. Pronunciació nt final (negligentment).

-Lèxic: mots específics com per exemple: car (ja que).

lexet ha dit...

El poema de Vicent Andrés Estellés recitat per Ovidi Montllor té moltes característiques com per exempe:

Fonètica:

La A la U n canvien
La E es transforma en E tancada
La O es transforma en O tancada

Morfologia:

Canvia o desaparèix l'última vocal en algunes conjuacions.

Lèxic:

Utilitza molts mots valencians.

Alex Aguilar 1 bat b

Iu ha dit...

En aquest poema de Vicent Andrés Estellés podem observar diferents trets característics del dialecte valencià.

Característiques de la fonètica: La pronunciació final de totes les consonats. Per exemple, la paraula "compliments". La pronuciació de la "r" a final de paraula, per exemple "ser". La "e" tancada en comptes de neutre, com per exemple la paraula "coses".

Característiques morfològiques: La terminació en "e" de la primera persona del present d'indicatiu. També altres peculiaritats com la paraula "faça".

Característiques del lèxic: Trobem paraules específiques com per exemple "petrarca" per a pare , "valència" per a igual, "peçó" per a mugró, etc..

toni ha dit...

Marc Pérez: tot el que expliques ja ha estat dit, i amb els mateixos exemples que tu poses!

Alex: mal explicat. Ja cal que a l'examen t'hi escarrassis més! Prova amb algun altre exercici.

Iu: Petrarca era un poeta italià del "dolce stil novo"! Aportes algun exemple nou però gairebé tot el que expliques ja ha estat dit. Prova amb algun altre exercici