dilluns, 10 de març de 2008

Dialectes: exercici 16

Identifica el dialecte en què està cantada aquesta cançó i assenyala'n els trets característics:
3 comentaris:

jennifer ha dit...

Dialecte oriental: BALEAR
Fonetica: existencia de vocal neutra en sil·laba tonica EX: meves, badies,sucre,hores,etc.
Morfologia: L'article salat EX:se planta, petroli es.., les eses finals.
us de les formes plenes dels pronoms -me: cordarme

Lexic: Moixo(gat en llenguatge familiar)

Jennifer Escribano

toni ha dit...

Jenni: en cap dels mots que poses d'exemple hi ha una vocal neutra en síl·laba tònica! Sí que n'hi ha en posició àtona.

Toni Hernàndez

xavier ha dit...

Dialecte Balear

Fonètica:
- Les "as" i les "es" en posició atona es pronuncien vocal neutre.
- La i del increment -ix- no es pronuncia (moixos)
- La "r" final s'emmudeix com "bebedors"

Lèxic:
-Cotxo(cotxe), Moixo(gat)

Morfologia:
- La terminació Ø en la primera persona del singular del present d'indicatiu com ompl
- Article salat com "sas meves sabates". "sas hores".

Xavier Puerta